100% kupaca bi
preporučilo ovu
prodavnicu

Recenzije prodavnice

Hoopla.rs

Hoopla.rs

   Dahua Kontrola saobraćajne signalizacije

   Pozadina

Mnogi kontrolori signala nisu u mogućnosti da automatski prilagode vremenski raspored signala na osnovu tokova saobraćaja u realnom vremenu, što bi moglo dovesti do dugih redova saobraćaja tokom špica, što zahteva više policijskih resursa za usmeravanje saobraćaja.

   Pregled sistema

Rešenje Dahua VACS je sistem koji može da produži intervale semafora prema otkrivenoj dužini redova vozila na raskrsnicama. Usvaja kameru protoka saobraćaja za otkrivanje informacija kao što su protok saobraćaja, napredak, prosečna brzina, popunjenost i dužina reda. Efikasno poboljšava uslove u saobraćaju prilagođavanjem radi bržeg raskrčivanja saobraćaja. Osim toga, sistem radi nezavisno i ne zahteva centralnu softversku platformu.

• Detalji rešenja
>> Prikupljanje podataka o saobraćaju
Prikupljanje podataka o saobraćaju pomaže boljem upravljanju saobraćajnom signalizacijom i obezbeđuje efikasnije prilagođavanje signala na osnovu stvarnih podataka o saobraćaju. Saobraćajne kontrole mogu da koriste podatke u realnom vremenu kako bi bolje razumele trenutne uslove na putu i ​​poboljšale dinamičko upravljanje zelenim svetlom, što može značajno smanjiti vreme zastoja u saobaraćaju. U jutarnjim i večernjim satima najveće gužve, vreme signala se može podesiti u skladu sa stvarnim uslovima kako bi se obezbedilo više vremena za vozila na prometnijim putevima.

>> Adaptivna kontrola signala
Kamera protoka saobraćaja detektuje vozila na unapred definisanim trakama i šalje dužinu redova vozila do kontrolera putem Ethernet veze. Kontroler tada aktivira i automatski poboljšava vreme signala.

Prikupljanje podataka u realnom vremenu
Inteligentno otkrivanje dužine kolone vozila

Poboljšanja evaluacije i vremena
Nakon prijema podataka sa kamere, kontroler aktivira i poboljšava vreme signala

Ažuriranje vremena signala
Semafor automatski produžava interval signala

• Karakteristike i prednosti
Međusobno povezivanje prethodno nekoordiniranih ili unapried usklađenih signala i pružanje novo optimiziranih vremenskih planova i centralnog glavnog kontrolnog sistema može rezultirati smanjenjem vremena putovanja za 10-20%.
>> Karakteristike i prednosti
>> Smanjuje broj zaustavljanja.
>> Smanjuje vreme putovanja.
>> Smanjuje potrošnju goriva.
>> Smanjuje troškove.

 131 ukupno pregledano,  1 danas pregledano

0
Korpa