100% kupaca bi
preporučilo ovu
prodavnicu

Recenzije prodavnice

Hoopla.rs

Hoopla.rs

Hikvision mrežni video snimač uputstvo za brzo startovanje 3

Hikvision mrežni video snimač uputstvo za brzo startovanje

DS-7600NI Serija

Br. Naziv Connections
1 POWER Svetli zeleno kada se NVR uključi
2 HDD Treperi crveno kada se podaci čitaju sa HDD-a ili se zapisuju
3 Tx/Rx Treperi plavo kada mrežna veza ispravno funkcioniše
4 USB ulaz USB port za dodatne uređaje kao što su USB miš i USB eksterni hard disk ili USB memoriju

DS-7600NI Serija

DS-7600NI-I2(/P) i DS-7600NI-K2 (/P)

DS-7600NI-I2 i DS-7600NI-K2 serija

DS-7600NI-I2/8P i DS-7600NI-K2/8P serija

DS-7616NI-I2/16P i DS-7632NI-I2/16P poseduju 16 mrežnih interfejsa sa PoE funkcijom.

1. Audio In RCA konektor za audio ulaz
2. Audio Out RCA konektor za audio izlaz
3. VGA Interfejs DB9 konektor za VGA izlaz. Prikazuje lokalni video izlaz i meni.
4. HDMI Interfejs HDMI video izlaz.

5. ALARM IN Alarmni ulaz, ALARM OUT Alarmni izlaz
6. LAN mrežni interfejs 10/100/1000 Mbps self-adaptive mrežni interfejs
7. USB Interfejs USB 3.0 portovi za for dodatne uređaje kao što je USB miš, eksterni hard disk ili usb memorija.
8. Uzemljenje Uzemljenje (mora biti povezano kada se NVR pokrene).
9. Napajanje 12V DC napajanje za DS-7600NI-I4 i DS-7600NI-K4, i 100 – 240 VAC za DS-7600NI-I4/P i DS-7600NI-K4/P.
10. Prekidač Prekidač za uključivanje / isključivanje uređaja.
11. Mrežni interfejsi sa PoE funkcijom (DS-7600NI-I2/P). Mrežni interfejsi za kamere i za napajanje preko PoE.

DS-7600NI-K1 i DS-7600NI-K1/4P

DS-7600NI-K1 serija

DS-7604NI-K1/4P serija

1. Mrežni interfejsi sa PoE funkcijom. Mrežni interfejsi za kamere i za napajanje preko PoE.
2. Audio ulaz RCA konektor za audio ulaz
3. Audio izlaz RCA konektor za audio izlaz
4. VGA Interfejs DB9 konektor za VGA izlaz. Prikazuje lokalni video izlaz i meni.
5. HDMI Interfejs HDMI video izlaz
6. LAN mrežni interfejs 10/100/1000 Mbps self-adaptive mrežni interfejs za DS-7600NI-K1; 100 Mbps full-duplex mrežni interfejs za DS-7600NI-K1/4P.
7. USB Interfejs USB 3.0 portovi za for dodatne uređaje kao što je USB miš, eksterni hard disk ili usb memorija.
9. Napajanje 12VDC napajanje za DS-7600NI-K1 i 48 VDC napajanje za DS-7600NI-K1/4P.
10. Uzemljenje Uzemljenje (mora biti povezano kada se NVR pokrene).

Instalacija hard diska

Sledeći opis predstavlja instalaciju HDD-a za DS-7600NI i DS-7700NI NVR. u ovom primeru su koraci instalacije prikazani na snimaču DS-7600NI

1. Uklonite poklopac sa NVR-a tako što ćete odvrnuti šrafove na zadnjoj i bočnoj strani. Skinite poklopac.

2. Povežite jedan kraj kabla na matičnu ploču NVR-a, a drugi kraj na HDD.

3. Priključite kabl za napajanje na HDD.

4. Postavite HDD na dno uređaja, a zatim pričvrstite šrafove na dnu da biste učvrstili HDD. Fiksirajte hard disk.

Povezivanje

Povezivanje alarmnog ulaza

Ulaz alarma je relej otvoren / zatvoren. Da biste povezali ulaz alarma sa uređajem, koristite sledeći dijagram.

Ako ulaz alarma nije relej za otvaranje / zatvaranje, povežite spoljni relej između alarma i uređaja.

Ožičenje alarmnog ulaza

Povezivanje alarmnog izlaza

Da biste se povezali alarmni izlaz (AC ili DC load), koristite sledeći dijagram

Ožičenje alarmnog izlaza

Za DC, džamperi se mogu sigurno koristiti u granicama od 12V / 1A.

Da bi povezali AC, džamperi treba da ostanu otvoreni (morate ukloniti džampere na matičnoj ploči u NVR-u).

Radi sigurnosti koristite spoljni relej (kao što je prikazano na slici iznad).

Postoje četri džampera (JP6, JP9, JP10, i JP11) na matičnoj ploči, od kojih svaki odgovara jednom alarmnom izlazu. Podrazumevano su povezani džamperi. Da biste povezali AC, trebate skinuti sve džampere.

Primer:

Ako povežete AC na alarmni izlaz 3 NVR-a, onda trebate skinuti džamper 3.

Korišćenje alarmnih konektora

Da biste povezali alarmne uređaje na NVR:

1. Iskljušite blok iz ALARM IN /ALARM OUT terminala.

2. Odvijte vijke na bloku, stavite signalne kablove u ulaze i pričvrstite vijke. Uverite se da su signalni kablovi čvrsto pričvršćeni.
3. Povežite blok nazad na terminal

Povezivanje kontrolera

Da biste povezali kontroler na NVR

1. Skinite utični blok od KB terminala.

2. Odvijte vijke na KB D+, D- bloku, stavite signalne kablove u ulaze i pričvrstite vijke. Uverite se da su signalni kablovi čvrsto zategnuti.
3. Povežite Ta na kontroleru na D+ na bloku terminala i Tb na kontroleru na D- na bloku terminala. Stegnite vijke.
4. Vratite utični blok nazad na mesto.

Uverite se da su i kontroler i NVR uzemljeni.

Tabela izračunavanja hard diska

Sledeći grafikon prikazuje procenu prostora za skladištenje koji se koristi na osnovu snimanja na jednom kanalu u trajanju od sat vremena sa fiksnom brzinom bita.

 

Imajte na umu da su prikazane vrednosti za korišćeni prostor za skladištenje samo za referencu. Vrednosti skladištenja u grafikonu procenjuju se formulama i mogu imati neko odstupanje od stvarne vrednosti.

Opcije menija na snimaču

Struktura menija

Struktura menija može se razlikovati ovisno o različitim modelima.

Uključivanje i isključivanje (Startup & Shutdown)

Pravilni postupci pokretanja i gašenja ključni su za produženje životnog veka NVR- a. Da biste pokrenuli svoj NVR:
1. Proverite da li je napajanje uključeno u električnu utičnicu. Preporučuje se upotreba neprekidnog napajanja (UPS) zajedno sa uređajem. Dugme za napajanje na prednjoj tabli treba da bude crveno, što ukazuje da uređaj prima napajanje.
2. Pritisnite taster POWER na prednjoj ploči. LED za napajanje bi trebao postati plav. Uređaj će početi da se pokreće. Nakon što se uređaj pokrene, čarobnjak će vas voditi kroz početne postavke, uključujući promenu lozinke, podešavanja datuma i vremena, mrežne postavke, podešavanje hard diska i snimanje.

Da bi ugasili NVR
1. Kliknite Shutdown meni. Menu > Shutdown

2. Selektujte Shutdown dugme.

3. Kliknite Yes dugme.

Aktiviranje uređaja

Za prvi pristup morate da aktivirate uređaj postavljanjem administratorske lozinke. Nije dozvoljena nikakva operacija pre aktiviranja. Takođe možete da aktivirate uređaj putem veb pregledača, SADP-a ili klijentskog softvera.
Koraci:

1. Unesite istu lozinku u tekstualno polje Create New Password i Confirm New Password.

PREPORUČLJIVA JE JAKA LOZINKA

preporučujemo da kreirate jaku lozinku po sopstvenom izboru (Upotreba najmanje 8 znakova, uključujući najmanje tri sledeće kategorije: velika slova, mala slova, brojevi i posebni znakovi.) da biste povećali sigurnost svog uređaja. Preporučujemo da redovno menjate lozinku, posebno u sistemu visoke bezbednosti. Menjanje lozinke mesečno ili nedeljno može bolje zaštititi vaš uređaj.

2. Kliknite OK da bi sačuvali lozinku i aktivirali uređaj.

Možete da kliknete YES i sledite čarobnjaka da biste postavili jaku lozinku.

Upozorenje za slabu lozinku

Korišćenje paterna za otključavanje

Za Admin korisnike, možete podesiti patern za otključavanje uređaja.

Nakon što je uređaj aktiviren, možete ući u sledeći meni da bi ste podesili patern uza otkljušavanje.

Koraci:

1. Pomoću miša nacrtajte patern među 9 tačaka na ekranu. Otpustite miš kada je obrazac gotov.

Crtanje paterna

 • Spojite najmanje 4 tačke da biste nacrtali uzorak.
 • Svaka tačka može biti povezana samo jednom.

2. Ponovo nacrtajte isti patern da biste ga potvrdili. Kada se dva paterna podudaraju, patern je uspešno konfigurisan.

3. Možete korisiti konfigurisan patern za buduđu prijavu na NVR.

Ekran za otključavanje pomoću paterna

Prijavljivanje i odjavljivanje

Korisničko prijavljivanje

Ako se NVR odjavio, morate se prijaviti na uređaj pre nego što pokrenete meni i druge funkcije.
Koraci:

1. Selektujte User Name u padajućoj listi

Prijavljivanje

2. Ukucajte lozinku

3. Kliknite OK da bi se prijavili.

U slučaju da sedam puta unesete pogrešnu lozinku trenutni nalog korisnika će se zaključati na 60 sekundi.

Zaključan nalog

Odjavljivanje korisnika

Nakon što se odjavite, monitor se prebacuje u režim prikaza uživo i ako želite izvršiti bilo koje operacije, morate ponovo da unesete korisničko ime i lozinku.
Koraci:

1. Uđite u Shutdown meni.

Menu > Shutdown

Odjavljivanje

2. Kliknite Logout.

Nakon što se odjavite iz sistema, rad sa menijem na ekranu je nevažeći. Za otključavanje sistema je potrebno da unesete korisničko ime i lozinku.

Korišćenje čarobnjaka za podešavanje

Čarobnjak za podešavanje vas može voditi kroz neka važna podešavanja uređaja. Čarobnjak za podešavanje se sam pokreće nakon što se uređaj uključi.
Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste omogućili čarobnjaka kada se uređaj pokrene. Kliknite Next da biste pokrenuli čarobnjaka za podešavanje. Sledite vodič čarobnjaka za podešavanje da biste konfigurirali rezoluciju sistema, datum / vreme sistema, mrežne postavke, upravljanje HDD-om, postavke snimanja itd.

Čarobnjak

Mrežna podešavanja

Mrežne postavke moraju biti pravilno konfigurisane da bi koristili NVR preko mreže. Koraci:
1. Uđite u Network Settings interfejs.

Menu > Configuration > Network

Mrežna podešavanja

 • Dva self-adaptive 10M/100M/1000M mrežna interfejsa za DS-9600NI-I8, DS-9600NI-I16, DS-8600NI-K8, DS-7700NI-I4 i DS-7700NI-K4, se mogu podesiti.
 • Jedan self-adaptive 10M/100M/1000Mmrežni interfejs za DS-7600NI-K2/I2(/P), DS-7700NI-I4/P i DS-7700NI-K4/P.
  Jedan self-adaptive 10M/100M mrežni interfejs za DS-7600NI-K1 (/P).
  2. Kliknite General polje.
  3. U General Settings interfejsu, možete podesiti sledeće stavke: NIC Type, IPv4 Address, IPv4 Gateway, MTU i DNS Server.
  Ako je DHCP server dostupan, možete potvrditi stavku DHCP da bi ste automatski dobili IP adresu i druga mrežna podešavanja sa tog servera.
  4. Nakon što ste konfigurisali opšte postavke, kliknite na dugme Apply da biste sačuvali.

Dodavanje IP kamera

Pre nego što možete da snimite video zapis, treba da dodate mrežne kamere na listu uređaja.

Pre nego što počnete:

Proverite da li je mrežna veza ispravna, i da li je IP kamera aktivirana i uključena

Možete da izaberete jednu od sledeće tri opcije za dodavanje IP kamere

 •  OPCIJA 1:

Koraci:

1. Kliknite  da biste odabrali neaktivan prozor u režimu prikaza uživo.
2. Kliknite + ikoniFu u sredini prozora da se pojavi interfejs Add IP Camera.

Dodavanje IP kamere

3. Izaberite otkrivenu IP kameru i kliknite dugme Add da biste je direktno dodali, možete da kliknete na dugme

SearFh da bi manuelno pretražili kamere.

Ili možete odabrati manuelno dodavanje IP kamere upisivanjem parametara u odgovarajućem tekstualnom polju i zatim kliknite na dugme Add da biste je dodali.

Pregled uživo

Ikonice se prikazuju na ekranu u režimu Live View kako bi ukazale na status kamere. Live ikoniFe uključuju:

Live View ikonice
U režimu prikaza uživo postoje ikoniFe u gornjem desnom uglu ekrana za svaki kanal, koje prikazuju status zapisa i alarm na kanalu za brzu upotrebu.

Alarm (gubitak video snimka, tamper, detekFija pokreta, VCA ili alarm senzora

Record (ručni zapis, kontinuirano snimanje, detekFija pokreta, VCA ili alarm pokrenut

Alarm ili Record

Event/Exception (informacije o događajima i izuzecima pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana)

Podešavanje snimanja

Uverite se da je disk već instaliran. Ako ne, instalirajte disk i inicijalizujte ga.

Namena: U sledećem odeljku predstavljene su dve vrste zapisa, uključujući instant snimanje i celodnevno snimanje.

1. U prozoru prikaza uživo kliknite desnim tasterom miša na prozor i pomerite kursor na Start Recording opciju, i selektujte Continuous Record ili Motion Detection Record na vaš zahtev.

započnite snimanje iz menija desne tipke miša

2. Kliknite na dugme Yes u iskačućem prozoru da biste potvrdili podešavanja. Svi kanali će početi snimanje u odabranom režimu.

Pregled snimka

Snimljeni video snimci na hard disku se mogu pregledati u na sledeće načine: instant pergled, pregled celog dana za određeni kanal, i pregled po opciji normalna pretraga / događaj / pametna pretraga / oznaka / pod-periodima / pretraga spoljnih snimaka.

Koraci:

1. Uđite u interfejs za pregled snimka.

Kliknite menu>playback ili ulaskom u meni desnim klikom miša.

2. Označite polje za potvrdu kanala na listi kanala, a zatim dvaput kliknite da biste izabrali datum u kalendaru.

3. Možete da koristite traku sa alatkama u donjem delu interfejsa za pregled snimka da biste kontrolisali pregled.

Interfejs pregleda snimka

Odaberite jedan ili više kanala da biste izvršili istovremeni pregled više kanala.

Pristup putem web pregledača

Možete da pristupite uređaju preko web pregledača. Možete da koristite jedan od sledećih web pregledača: Internet Explorer 6.0 – 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox i Google Chrome. Podržana rezolucija je 1024x768px i veća.

Steps:

1. Otvorite web browser, ukucajte IP adresu uređaja i pritisnite enter.

2. Logujte se na uređaj

 • Ako uređaj nije aktiviran, prvo ga morate aktivirati pre prijave.

Podesite administratorsku lozinku

1) Podesite lozinku za korisnički nalog administratora.

2) Kliknite OK da bi se prijavili na uređaj.
STRONG PASSWORD RECOMMENDED– preporučujemo da kreirate jaku lozinku po sopstvenom izboru (Upotreba najmanje 8 znakova, uključujući najmanje tri sledeće kategorije: velika slova, mala slova, brojevi i posebni znakovi.) da biste povećali sigurnost svog uređaja. Preporučujemo da redovno menjate lozinku, posebno u sistemu visoke bezbednosti. Menjanje lozinke mesečno ili nedeljno može bolje zaštititi vaš uređaj.

 • Ako je uređaj već aktiviran, unesite korisničko ime i lozinku u interfejs za prijavu i kliknite na Login dugme

Prijavljivanje na uređaj

3. Instalirajte plug-in pre nego što počnete da pregledate snimak i kontrolišete kamere. Sledite uputstva za instalaciju da biste instalirali plug-in.

Možda ćete morati da zatvorite web pregledač da biste dovršili instalaciju plug-ina.

Nakon prijave, možete izvršiti konfiguraciju uređaja, uključujući i pregled uživo, pregled snimljenog videa, pretraga zapisa, konfiguracija, itd.

1.595

3 Comments

 1. Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Comments are closed.

0
Korpa