Rečnik pojmova u alarmnim sistemima Ostavite komentar

AUX – Terminal napajanja može se koristiti za napajanje detektora pokreta, tastatura i drugih modula. Osiguračka zaštita štiti izlaz protiv struje preopterećenja i automatski se isključuje ako trenutna prelazi 1.1A. Dakle, sve ukupna potrošnja struje uređaja spojenih na napajanje ne treba da prelazi 700mA. Ako je izlaz preopterećen, morate odspojiti sve potrosače na minimum 10 sekundi.

RING i TIP / R1 i T1 – Kako bi se prijavili događaji u monitoring stanicu, moraju se povezati dolazne žice telefonske linije u TIP i RING na ploči, a zatim preko T1 i R1 vratiti liniju u objekat.

+ BELL – – BELL terminali služe za povezivanje sirene i ostalih uređaja za upozoravanje. Izlaz daje 12Vdc nakon alarma i može podržati jednu sirenu od 30w ili dve od 20w. Izlaz ima zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.U slučaju da struja pređe 3A izlaz će se sam ugasiti.

Installer Code – Instaleterski kod. Koristi se za podešavanje i programiranje sistema sem za korisničke šifre.

Maintenance Code – Šifra za održavanje. Koristi se za podešavanje i programiranje sistemasem za korisničke šifre i komunikacionih podešavanja.

System Master Code – Sistem master šifra. Koristi se za aktiviranje i deaktiviranje alarma kao i zapravljenje novih korisničkih šifara.

User Code Option – Opcije korisničkih šifara. U ovom delu se definiše šta može da radi određena korisnička šifra.

Installer Quick Menu – Instalaterski brzi meni se koristi za programiranje definicije zona, kašnjenja zona, vreme i datum, brojeva telefona, programabilnih izlaza… Koristi se kad se sistem programira preko tastature.

PGM – Programabilni izlaz. Može se aktivirati i deaktivirati uporedo sa izabranim događajem koji su ponuđeni u listi događaja.Takođe može biti i vremenski ograničen. Na PGM se može povezati potrošač do 150mA.

Panel input – Mesta na centrali gde se vezuju senzori, magneti, prekidači. Svako mesto ima svoj broj da bi pri aktiviranju sistem mogao da pokaže tačan broj t.j. poziciju senzora. Zonski ulaz u idealnom stanju je zatvoren ka masi t.j. C terminalu na centrali.

EOL (End of Line) – Otpornik na kraju linije. Koristi se kada sistem mora da ispuni UL i ULC standard.

ATZ(Advanced Technology Zone) – Napredna tehnologija zone (uduplavanje zona), koristi se kada se javi potreba da se kroz jednu paricu poveže dva senzora a sa zahtevom da se svaki prikaže pojedinačno.

Zone Definition – Definicija zona.Izborom neke od definicija zona prilagođavamo sistem potrebama na terenu.Neke od opcija su Ulazno kašnjenje 1 ili 2, Prateća, Instant, Instant požarna, Odložena požarna, 24h Zujna-Provalna-Gasna- Toplotna-Voda-Hladnoća-Panik idr.

Ulazno kašnjenje 1 ili 2. Kada je sistem uključen i zona definisana kao ulazno kašnjenje 1 ili 2, centrala će generisati alarm kada programirano ulazno vreme 1 ili 2 istekne. Ovo definisanje zone koristi se da korisnicima obezbedi dovoljno vremena da uđu u zaštićenu oblast i razoružaju sistem. Prateća : Kad se prateća zona otvori, centrala će odmah generisati alarm, osim ako se prvo otvori zona ulaznog kašnjenja.

Instant : Kada se instant zona otvari, centrala odmah generiše alarm. Instant zone se obično koriste za prozore, balkonska vrata, svetlarnike itd.

Instant požarna : Kad se instant požarna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će poslati odgovarajući izveštaj i alarm je uvek zvučni, bez obzira na ostale postavke. Protivpožarni alarm generiše isprekidani (pulsni) ton sirene.

Odložena požarna : Kad se odloženo požarna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će reagovati kao što je prikazano na slici ispod. Ova definicija zone se najčešće koristi u stambenim kućama gde detektor dima često stvara lažne alarme.

24h zona sa zvučnim oglašavanjem : Kad se zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će aktivirati pištalicu na tastaturi da ukaže na to da je zona je probijena. Centrala će poslati odgovarajući izveštaj, ali neće aktivirati bell izlaz. Unošenjem bilo kojeg važećeg pristupnog koda na tastaturi zaustaviće se zujanje. Ova definicija zone je posebno korisna kada korisnik želi da bude obavešten kada se nešto kao što je sef otvori.

24h Provalna : Kad se 24h Provala zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.

24h Gasna : Kada se 24h Gasna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.

24h Toplotna : Kada se 24h Toplotna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.

24h Voda : Kada se 24h Voda zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.

24h Hladnoća : Kada se 24h Hladnoća zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm. 24h Panik : Kada se 24h Panik zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.

System Timers – Podešavanje sistemskih vremena kao što su: ulazno kašnjenje 1 i 2, dužine sviranja sirene, izlazno vreme…

Communicator – U ovoj sekciji se unose tel. brojevi za monitoring stanicu kao i brojevi za glasovnu dojavu na personalne brojeve.

Trouble Display – Displej problema, vrši prikaz trenutnih problema na centrali. Neki od problema koji se prikazuju su :

1 Slaba baterija na bežičnoj zoni

2 Problem sa napajanjem

3 Problem sa sirenom

4 Problem u komunikaciji

5 Problem sa tamperom i ožičenjem zone

6 Problem sa tamperom modula

7 Problem požarne magistrale

8 Izgubljen časovnik

9 Prekinut nadzor bežične zone

10 Prekinut nadzor modula

16/SLEEP Problem sa tastaturom

VDMP3 – Glasovni automat koji se montira direktno na ploču i koristi se pri dojavi alarma na personalne brojeve.

57

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

0
Korpa