Šta je ERV Leave a comment

Vreme kao resurs

Jedan od osnovnih kompanijskih resursa jeste radno vreme zaposlenih. Upravljanje vremenom ima za cilj veću radnu efikasnost i kreiranje dodatne vrednosti i konkurentske prednosti. Sa razvojem organizacije raste potreba da se vremenom zaposlenih efikasnije upravlja.

Rešenja za evidenciju radnog vremena (ERV) beleže prisustvo zaposlenog na radnom mestu, prate, kontrolišu i sakupljaju podatke. Na taj način dobija se uvid u prisustvo svakog pojedinca, ali i ukupnu radnu posvećenost tima.

Šta je Wouu 

Wouu predstavlja napredni ERV alat najnovije generacije, koji služi za uspostavljanje radnog balansa u organizaciji, optimizaciju ljudskih resursa i povećanje produktivnosti i profita. Alat je skoro u potpunosti automatizovan, što umnogome umanjuje mogućnost ljudske greške i potrebu za pisanom evidencijom, najčešće korišćenom u praksi.

Šta sve može Wouu?

Evidencija prisustva

Wouu evidentira i automatski izračunava sve dolaske i odlaske zaposlenog, uključujući i pauze, službena putovanja, prekovremeni rad. Aplikacija omogućava i savremene opcije, kao što je npr. rad od kuće, čak i ako nema fizičkog evidentiranja na terminalu.

Evidencija prisustva obuhvata:

· pregled vremena dolaska i pauze u realnom vremenu, · pregled statusa prisustva zaposlenih u realnom vremenu, · evidenciju ukupnog radnog vremena zaposlenog za određeni period i · evidenciju prosečnog radnog vremena, pauza i prekovremenog rada. · Aplikacija omogućava napredno filtriranje po svim relevantnim parametrima i daje pregledan izveštaj u vidu tabele ili grafikona. · Svako prisustvo može se proveriti u realnom vremenu, kako od strane zaposlenog tako i od strane menadžmenta, upisati komentar i pokrenuti diskusija.

Evidencija odsustva

Aplikacija nadgleda i trenutna i predstojeća odsustva – predviđena za godišnje odmore ili službena putovanja. Na taj način sprečavaju se istovremena odsustva i povećava produktivnost u periodima koji su inače manje produktivni (leto, praznici…). Evidencija odsustva obuhvata: · jasan pregled odsustva zaposlenih, pojedninačno i po grupama, · prikaz slobodnih dana, · mogućnost pisanja zahteva za odsustvo i online odobravanje i · dodavanje različitih fajlova (doznake, putni nalozi…) kao prilog upitu. Kao i za prisustvo, omogućen je tabelarni prikaz odsustva. Svi upiti mogu se dostaviti putem mail-a ili bilo koje eksterne integrisane komunikacione platforme. Na samom upitu moguće je postaviti komentar ili započeti diskusiju.

ČINJENICA – Apsentizam je pojava čestog odsustvovanja sa posla u određenoj kompaniji. Bilo da se dešava zbog ličnih ili poslovnih razloga, apsentizam može naneti veliku štetu kompaniji. Wouu pomaže vlasniku kompanije da na vreme uoči ovu pojavu i da adekvatno deluje u cilju njenog smanjivanja ili ublažavanja.

Upravljanje smenama

Pravljenje rasporeda smena veoma je kompleksan posao, velike su mogućnosti za grešku, a često se može desiti da nepravedno raspoređivanje ugrozi stabilnost tima i dovede do sukoba između zaposlenih. Uz Wouu ne može se desiti da se smene preklope ili da dođe do dupliranja smena. Takođe, korišćenjem aplikacije lakše je rasporediti dežurstva ukoliko su potrebna.

Kontrola posetilaca

Ova funkcija omogućava jasan uvid u to ko je sve posetio kompaniju, kod koga je bio i zašto. Na taj način dobija se jasna slika o broju održanih sastanaka, ali i privatnih poseta u toku radnog vremena.

Izveštaji

Za zaposlene

Wouu povećava informisanost zaposlenih jer oni u svakom trenutku mogu da saznaju kakvo im je bilo prisustvo u određenom periodu. Oni imaju uvid u to koliko su godišnjeg odmora iskoristili, da li im je ostalo slobodnih dana i da li su u nekom mesecu više kasnili.

Svaki zaposleni može od kuće poslati online upit kako bi menadžer ili vođa projekta odmah znao da mu određeni radnik nije na raspolaganju tog dana. Na taj način povećava se efikasnost i ubrzava komunikacija u samom timu.

ČINJENICA –

Zaposleni koji radi najmanje šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku dnevnog rada (pauzu) u trajanju od najmanje 30 minuta, ali je ne sme koristiti na početku ili na kraju radnog vremena.

Za menadžere

Jednim klikom moguće je doći do jednostavnog i preciznog izveštaja o stanju raspoloživosti i angažovanosti zaposlenih. Menadžer može jednostavno odgovoriti na upite i zahtevati dodatna objašnjenja u vidu priloženih dokumenata (doznake, poziv za službeni put i sl.).

Jedna od najbitnijih funkcija aplikacije Wouu jeste kreiranje radnog rasporeda. U praksi, ovo je veoma složen posao koji mora da poštuje sve potrebe i pravila kompanije, s jedne strane, kao i dostupnost zaposlenih, s druge. Pomoću Wouu moguće je kreiranje detaljnih smena i njihovo dodeljivanje zaposlenima ili grupama zaposlenih. Moguće je i kreirati šablone smena koji se koriste u situacijama koje se ponavljaju za određeni period. Tako se sprečava dupliranje smena, a raspored proverava u cilju smanjenja greške.

CRVENO I ZELENO – U samoj aplikaciji ponuđeni su mnogi default izveštaji. Izdvajamo Crveni i Zeleni koji pokazuju ko je koliko radio u odnosu na normu. Crveni izveštaj jasno izdvaja one koji rade kraće, češće koriste pauzu ili izlaze ranije s posla. Zeleni izveštaj pokazuje ko stiže na vreme i radi duže.

Zašto Wouu

Povećanje samosvesti zaposlenih

Nijedna mera neće promeniti zaposlene dok sami ne shvate sopstveni uticaj na povećanje produktivnosti i povećanje profita. Wouu im omogućava da svakog trenutka imaju uvid u svoje radne časove, pauze i odsustva i sami menjaju svoje navike unapređujući sebe kao deo tima.

Viši nivo bezbednosti

Ukoliko u samom objektu dođe do nepredviđene incidentne situacije, osoba zadužena za bezbednost može bukvalno jednim klikom da dobje informaciju o tome koliko je trenutno ljudi u zgradi i shodno tome reaguje.

ČINJENICA – Zaposleni u toku pet radnih dana provedu neraspoređeni na poslovima čak 12,6 sati. Izvor: Microsoft

Povećanje efektivnosti i smanjenje mogućnosti za grešku

Ručna obrada podataka je naporna, dugo traje i ostavlja prostor za veliki broj grešaka. Wouu smanjuje broj sati za obradu i u potpunosti uklanja subjektivne razloge za pogrešno obračunavanje radnih sati.

Komunikacija i kolaboracija

Mogućnost razmene poruka i upita podiže upravljanje radnim vremenom na sasvim drugi nivo. Zaposleni mogu međusobno razmenjivati poruke, upite i započinjati diskusiju na određenu temu vezanu za radno vreme. Poruke mogu da se povežu s kalendarom, ali i da se pokrenu push notifikacije i razvrstaju u različite kategorije. Sve poruke čuvaju se u inbox-u- i mogu naknadno da se pregledaju.

Pravednija raspodela nagrada

Wouu precizno evidentira vreme kada svaki zaposleni stigne i ode sa posla, ali i vreme pauza i privatnih poseta. To omogućava pravedniju raspodelu stimulacija za one koji su posvećeni poslu i zaista rade više. S druge strane, moguće je identifikovati zaposlenog koji iz nekog razloga manje vodi računa o radnim satima i reagovati pravovremeno na takve situacije.

ČINJENICA – Kašnjenje Milenijalci (22%) češće kasne na posao u odnosu na starije kolege (15%). Ipak, mnogi od njih ne kasne nikad (38%), ali stariji zaposleni vode i na tom polju (55%).

Iz bilo kog mesta i s bilo kog uređaja

Budući da su svi podaci centralizovani, svi zaposleni mogu pristupiti i sa udaljenih lokacija, prijaviti svoje odsustvo ili izvršiti proveru i kontrolu radnog vremena. Takođe, aplikacija je responsivna, što znači da se prilagođava svakom uređaju i svakoj veličini ekrana.

Poslovna inteligencija

Na osnovu pametnih izveštaja moguće je dobiti dragocene informacije o ponašanju radnika, vođenju projekata, kao i opštoj atmosferi u kompaniji. Moguće je uticati na promenu smena, radnog intervala ili otkriti uzroke lošeg poslovanja. Permanentnom analizom može se sagledati koje su aktivnosti produktivne i da li neki rutinski proces može da se automatizuje, koliko vremena se utroši na razvojne i kreativne poslove, koliko vremena treba planirati za iste poslove u narednom periodu itd. Ovakva softverska asistencija od neprocenjive je važnosti za top-menadžment i donošenje strateških odluka.

ČINJENICA 5 – miliona korisnika Više od pet miliona ljudi u ovom momentu koristi Wouu evidenciju radnog vremena.

Implementacija tehnologije

Rešenje po principu ključ u ruke

Uz instalaciju aplikacije Wouu moguće je dobiti celokupno rešenje s najkvalitetnijim hardverom. Za evidentiranje radnog vremena zaposlenih koriste se terminali koji su postavljeni po standardima na odgovarajućim mestima i omogućavaju beleženje dolazaka i odlazaka na posao, službena i privatna odsustva, pauze i daju dodatne informacije upotpunjujući rad samog softvera.

AC1100Osnovni uređaj, kojiomogućava identifikacijukarticom.

AC 5000Uređaj koji ima najboljiodnos kvaliteta i cene,omogućava identifikacijukarticom, kao i biometrijskuidentifikacijuotiska prsta.

AC 7000Jedan od najkvalitetnijih uređaja koji pored identifikacijekarticom i otiskom prsta, omogućava i FaceRecognition identifikaciju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *