Blog

BlogOsnovna terminologija video nadzoraDo sada ste verovatno primetili da se termini DVR i NVR koriste za označavanje uređaja za snimanje. DVR je engleska skraćenica od Digital Video Recorder, odnosno digitalni video snimač, dok skraćenica NVR (eng. Network Video Recorder) označava mrežni video snimač. Oba uređaja imaju iste funkcije i nude iste mogućnosti. Jedina razlika je što se termin NVR koristi za označavanje snimača koji podržava mrežne IP kamere...

Širina prostora koje kamera treba da pratiKoliko širok prostor kamera treba pratiti i koliko je udaljen konačni objekat koji se treba pratiti? 

Ova dva parametra određuju tip objektiva koji će biti potrebno namontirati na kameru, kako bi kamera posmatrala prostor koji želite. Izbor željenog tipa objektiva je lak ukoliko razumete vezu između veličine objektiva i širine prostora koji želite pratiti. Pravilo je jednostavno: Što je objektiv manje veličine, širina prostora koju kamera može videti se povećava...

Saveti prilikom pravljenja sistema video nadzoraNajčešća greška koju krajnji kupci prave jeste želja da jedna kamera radi ono što trebaju raditi dve ili tri kamere. Svi mi želimo maksimalno iskoristiti svaku kameru, ali ukoliko slika koju kamera pruža sa željenim podešavanjima nema dovoljno detalja, to neće biti isplativo rešenje. Svi smo već videli video zapise na kojima se vidi neka neželjena radnja (krađa, obijanje...), ali zbog nedostatka detalja na slici, počinilac nije mogao biti identifikovan. Imajte u vidu dva parametra kako bi izbegli ovakvu situaciju. Prvo, uvek koristite opremu najboljeg kvaliteta koju možete pronaći samo kod nas. Drugo, imajte u vidu daljinu odnosno širinu koju želite da kamera pokrije. Kao opšte pravilo, na željenoj udaljenosti objekta koji želite nadzirati, širina slike koju kamera treba pratiti ne bi trebala prelaziti 10 metara. Na sledećem primeru ćemo ilustrovati šta ovo znači...

Uvod u sisteme IP video nadzoraIP kamere predstavljaju odgovor računarske industrije za rešenjima za video nadzor. Zasnovane na računarskoj i mrežnoj tehnologiji, one imaju sasvim drugačiji metod funkcionisanja od standardnih analognih ili HD sistema video nadzora. Koriste drugačije tipove instalacija, metode transmisija, ali zahtevaju viši nivo poznavanja računarskih mreža da bi se pustile u rad. IP sistemi su kompletno digitalni – slika se digitalno generiše i šalje se putem mreže u digitalnom obliku.

Fibaro sistemi pametnih kućaFIBARO System je najnaprednije rešenje u svetu uređaja za automatizaciju doma. Z-Wave tehnologija koju koriste FIBARO uređaji omogućavaju vam da kontrolišete sve električne uređaje u zgradi i na imanju, bez mešanja u infrastrukturu same zgrade. Zahvaljujući minijaturnim uređajima, sistem dolazi do izražaja svojom neupadljivom instalacijom. Mikromoduli mogu biti instalirani na postojeće utičnice i prekidače, kompatibilni su sa većinom električnih instalacija. Dizajniran u svakom detalju, naši estetski prijatni moduli mogu biti postavljeni na bilo kom mestu i poziciji. Kontrolne jedinice komuniciraju bežično sa uređajima u zgradi i šalju im određene komande za izvršenje. Fibaro pruža vrhunski komfor i sigurnost vas i vaše porodice...

Uvod u sisteme video nadzoraSistemi video nadzora se sve više koriste u sigurnosnim sistemima i to sa dobrim razlogom. Čak i samo prisustvo video kamera odvraća potencijalne provalnike od krađe. Moguće je takođe otkrivanje opasnosti u ranoj fazi. Odgovarajuća i brza intervencija omogućiće smanjenje štete. Imajući u vidu povećan broj provala i mogućnost gubitaka, video nadzor je izuzetno značajan i ekonomičan način poboljšanja bezbednosti ljudi, objekata i imovine. Sistem video nadzora se može prilagoditi korisniku i njegovim potrebama. Video nadzor obezbeđuje potpunu danonoćnu vizuelnu kontrolu nad objektom i kada dođe do incidenta mogu se preduzeti odgovarajući koraci da bi se minimizirala šteta. Video nadzor poboljšava sigurnost i bezbednost, i koristi se od maloprodajnih objekata, industrijskih kompleksa do objekata javnih i državnih institucija.

Jasnoća slike u video nadzoruNa tržištu video nadzora postoje mnogobrojni tipovi rešenja i odabir onog rešenja koje zaista Vama odgovara, i po ceni i po kvalitetu, može biti zbunjujuće. Ono što je zaista istina je da je izbor prave opreme i instalacija mnogo lakši nego što to zaista mislite. Potrudićemo se da u ovom uputstvu/ vodiču opišemo što više stvari kako biste mogli da napravite pravi izbor.

Uvod u sisteme HD video nadzoraHD predstavlja budućnost video nadzora. To je najnovija tehnologija u razvoju modernih CCTV sistema koji velikom brzinom menjaju dosadašnje analogne sisteme i zamenjuju ih slikom visoke rezolucije i neuporedivo boljeg kvaliteta.

Uvod u kontrola pristupaOrganizacije svih veličina koriste sistem kontrole pristupa za beleženje kada zaposleni počinju i prestaju sa radom. Takođe je uobičajeno da se prate i pauze za ručak i druga odsustva sa radnog mesta. Firme takođe treba da prate kada zaposleni ne rade, na primer za vreme praznika i godišnjih odmora. Sistem kontrole pristupa pruža mnoge pogodnosti firmama i omogućava poslodavcima da imaju potpunu kontrolu radnog vremena zaposlenih...

Uvod u alarmne sistemeProtiv-provalni alarmni sistemi su sistemi koji su dizajnirani za detekciju neautorizovanog ulaska u objekat ili oblast. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale, sa ili bez rezervnog napajanja, sirene i uređaja za dojavu. U zavisnosti od načina detekcije postoje senzori koji detektuju pokret, zvuk (lom stakla), vibracije ili mikrotalase. Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičanom ili bežičnom vezom.

Alarmni sistemi mogu služiti kao protiv provalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara. Protivprovalni alarmni sistemi mogu biti vezani zajedno sa sistemima video nadzora kako bi se automatski snimio željeni pokret ili događaj...

Stranica 1 do 10 od 18 (2 stranica)